lv en
Komanda
Māra Liepiņa

Pasākumu centra "Melngalvju nams" vadītāja vietniece

+371 66957224

mara.liepina@rigasnami.lv
Ilze Kroņkalne

Pasākumu centra "Melngalvju nams" projektu vadītāja

+371 66957168

ilze.kronkalne@rigasnami.lv
Linda Lūkina-Kalda

Pasākumu centra "Melngalvju nams" vadītāja

+371 66957172

linda.lukina-kalda@rigasnami.lv